comregia
Sponsor SBF

 ComRegia AB får ny affärspartner – när Svenska Bandyförbundet växlar upp

Svenska Bandyförbundet har signerat ett flerårigt avtal med ComRegia AB som ny affärspartner. Avtalet är ett led i Svenska Bandyförbundets sponsorstrategi.

Magnus Chröisty, marknadschef ComRegia AB, Jesper Kärrbrink ordförande i
Svenska Bandyförbundets marknadskommitté och Patric Jansson, VD ComRegia AB

Avtalet med Svenska Bandyförbundet går ut på att sälja in svensk bandy och skapa ett affärsnätverk med företag som har en liknande värdegrund som den Svenska Bandyförbundet vilar på. Avtalet syftar till att skapa en stabil och framåtlutad ekonomi som i sin tur ska skapa bättre förutsättningar att utveckla bandysporten som är i stark tillväxt.

– Marknadskommittén har under året jobbat med att ta fram en sponsorstrategi och som en del i det sökt en partner som kan hjälpa oss att kapitalisera på ett ökat intresse kring bandyn och som samtidigt förstår och uppskattar svensk bandys anor och ser vilka möjligheter som ligger framför oss. Nu har vi hittat en affärspartner med rätt värdegrund, som på ett trovärdigt och långsiktigt sätt kan knyta band med nya som gamla partners och skapa det varma affärsnätverk som gynnar bandysportens utveckling. Vi är både glada och stolta över det avtal som nu slutits, säger Jesper Kärrbrink, vice ordförande Svenska Bandyförbundet.

ComRegia AB är en rikstäckande servicepartner inom teleteknik och kommunikation med kontor i Stockholm, Göteborg och Borås. ComRegia är stolt medlem i SVBF Arenagrupp där vi bidrar med vår tekniska expertis i arbetet med nya och befintliga bandyarenor.

Erfarenhet från bandyn stärker konceptet.
ComRegia ABs arbete med att knyta nya affärspartners till Svenska Bandyförbundet och svensk bandy startar omgående. Bland medarbetarna finns bland annat Magnus Chröisty, marknadschef på ComRegia AB. Han har lång erfarenhet av partnerskap inom just bandysporten vilket bidrar till att sätta blivande partnerns önskemål i centrum med värdegrunden som bas.

– Vi ser fram mot att bygga ett starkt affärsnätverk för svensk bandy utifrån olika partners skräddarsydda önskemål. Lyhördhet och långsiktighet i relationen är två av våra ledord när vi bygger affärsrelationer, så även här, säger Patric Jansson, VD på ComRegia AB.