Kontakt

ComRegia AB – huvudkontor
Ättehögsgatan 8B
416 74 Göteborg

Växel: 031-387 23 23
E-post: info@comregia.se

ComRegia – Stockholm
Ryssviksvägen 2A
131 76 Nacka

ComRegia – Borås
Spinnargatan 11
507 30 Brämhult

Patric Jansson,
VD/Projektledning
0707 – 84 24 25
patric.jansson@comregia.se

Henrik Takkula

Henrik Takkula,
Chefstekniker/Arbetsledare
0728 – 97 69 47
henrik.takkula@comregia.se

Magnus Chroisty

Magnus Chröisty
Marknad/KAM
0728 – 98 65 95
magnus.chroisty@comregia.se

comregia bil

ComRegia har specialkompetensen!

Vi har alltid våra egna tekniker och kvalitetsansvariga på alla våra uppdrag.