Convendum

Kungportsavenyen 21, Göteborg

I Convendums lokaler i Göteborg genomfördes en nyckelfärdig installation där vi levererar mobiltäckning på 7 plan inklusive hissar och garageplan. Totalt ca 4000 kvm. Arbetet utfördes utan driftstörning för både kunden och deras hyresgäster.

Uppdragsgivare

Wallenstam

Convendum Göteborg
Kungsportsavenyen